MIĄCZYŃSKA, Marta

Członek korespondent od 2020 roku

Marta MIĄCZYŃSKA

ur. 26 marca 1969 roku
Profesor, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)