MICHAJŁOW, Włodzimierz

Członek korespondent PAN od 1960 roku, członek rzeczywisty PAN od 1966 roku

(1905-1994)

Specjalność naukowa:
zoologia, parazytologia

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1963-1968 i 1975-1980; Sekretarz Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w latach 1969-1974