MICHAŁEK, Rudolf

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2002 roku

Rudolf MICHAŁEK

ur. 1 lutego 1941 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: rolnictwo i ogrodnictwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 1999-2002