MICHAŁOWSKI, Kazimierz

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1901-1981)

Specjalność naukowa:
archeologia śródziemnomorska

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1952-1980