MICHALSKI, Jan

Członek korespondent PAN od 1962 roku, członek rzeczywisty PAN od 1969 roku

(1920-2016)

Specjalność naukowa:
chemia heteroorganiczna i bioorganiczna

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1966-1971 i 1978-1992; Sekretarz Wydziału III Nauk Matematyczno-Fizycznych PAN w latach 1972-1977; Honorowy Przewodniczacy Oddziału PAN w Łodzi w latach 1993-2010; Przewodniczacy Oddziału PAN w Łodzi w latach 1978-1992