MIGOŃ, Piotr

Członek korespondent od 2020 roku

Piotr MIGOŃ

ur. 30 września 1966 roku
Profesor, Uniwersytet Wrocławski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)