MIKIELEWICZ, Dariusz

Członek korespondent od 2022 roku

Dariusz MIKIELEWICZ

ur. 6 lutego 1967 roku
Profesor, Politechnika Gdańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)