MIKIELEWICZ, Jarosław

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Jarosław MIKIELEWICZ

ur. 10 kwietnia 1941 roku
Profesor, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2011-2014; Prezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2011-2014; Wiceprezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2007-2010