MIKOŁAJCZYK, Marian

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2002 roku

Marian MIKOŁAJCZYK

ur. 7 grudnia 1937 roku
Profesor, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w latach 1999-2006; Prezes Oddziału PAN w Łodzi w latach 1999-2006; Sekretarz Oddziału PAN w Łodzi w latach 1993-1998