MILLIKAN, Daniel F.

Członek zagraniczny PAN od 1974 roku, USA

(1918-1996)

Specjalność naukowa:
fitopatologia