MINCZEWSKI, Jerzy

Członek korespondent PAN od 1973 roku

(1916-1995)

Specjalność naukowa:
chemia analityczna śladów