MINKIEWICZ, Witold

Członek tytularny PAN od 1952 roku

(1880-1961)

Specjalność naukowa:
architektura