MITELMAN, Felix

Członek zagraniczny PAN od 1991, Szwecja

ur. 1940
specjalność naukowa: cytogenetyka onkologiczna