MODELSKI, Józef

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Józef MODELSKI

ur. 25 marca 1949 roku
Profesor, Politechnika Warszawska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)