MOORE DANIELS, Francis

Członek zagraniczny PAN od 1977 roku, USA

(1913-2001)

Specjalność naukowa:
chirurgia