MOSSAKOWSKI, Stanisław

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 1998 roku

Stanisław MOSSAKOWSKI

ur. 26 sierpnia 1937 roku
Profesor, Instytut Sztuki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: nauki o sztuce

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2007-2010; Przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych PAN w kadencji 2007-2010