MROCZKA, Janusz

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Janusz MROCZKA

ur. 27 kwietnia 1952 roku
Profesor, Politechnika Wrocławska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)