MROCZKIEWICZ, Leon

Członek korespondent PAN od 1967 roku

(1900-1971)

Specjalność naukowa:
hodowla lasu, siedliskoznawstwo leśne