MROWEC, Stanisław

Członek korespondent PAN od 1976 roku, członek rzeczywisty PAN od 1989 roku

(1928-2015)

Specjalność naukowa:
fizykochemia ciała stałego