MRÓZ, Zenon

Członek korespondent od 1986 roku, członek rzeczywisty od 2004 roku

Zenon MRÓZ

ur. 2 listopada 1930 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)