MROZOWSKI, Michał

Członek korespondent od 2013 roku

Michał MROZOWSKI

ur. 12 maja 1959 roku
Profesor, Politechnika Gdańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)