MUSHELISHVILI, Nikołaj I.

Członek zagraniczny PAN od 1960 roku, ZSRR

(1891-1976)

Specjalność naukowa:
teoria sprężystości