MYŚLIWIEC, Karol

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Karol MYŚLIWIEC

ur. 3 listopada 1943 roku
Profesor, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: archeologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)