NAGY, Stanisław

Członek korespondent od 2020 roku

Stanisław NAGY

ur. 1 września 1960 roku
Profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)