NALBORCZYK, Emil

Członek korespondent PAN od 1986 roku, członek rzeczywisty PAN od 1998 roku

(1932-2006)

Specjalność naukowa:
fizjologia plonowania roślin

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes PAN w kadencji 2003-2006