NARKIEWICZ, Krzysztof

Członek korespondent od 2010 roku

Krzysztof NARKIEWICZ

ur. 11 grudnia 1962 roku
Profesor, Gdański Uniwersytet Medyczny

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2019-2026; Zastępca Przewodniczącego Oddziału PAN w Gdańsku w latach 1993-1998