NĘCKA, Edward

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Edward NĘCKA

ur. 5 lutego 1953 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: psychologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2015-2018; Wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 2011-2015


</