NEWELSKI, Ludomir

Członek korespondent od 2022 roku

Ludomir NEWELSKI

ur. 27 listopada 1960 roku
Profesor, Uniwersytet Wrocławski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)