NIESMIEJANOV, Aleksandr N.

Członek zagraniczny PAN od 1954 roku, ZSRR

(1899-1980)

Specjalność naukowa:
chemia organiczna