NIEWIADOMSKI, Witold

Członek rzeczywisty PAN od 1973 roku

(1911-2005)

Specjalność naukowa:
systemy upraw rolniczych, ekologiczne podstawy rolnictwa