NOWAK, Krzysztof

Członek korespondent od 2013 roku

Krzysztof NOWAK

ur. 11 maja 1953 roku
Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2019-2026; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w latach 2019-2022; Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w latach 2023-2026