NOWICKI, Andrzej

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Andrzej NOWICKI

ur. 11 marca 1945 roku
Profesor, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)