NYCZ, Ryszard

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Ryszard NYCZ

ur. 9 grudnia 1951 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: literaturoznawstwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w kadencji 2019-2022; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w kadencji 2019-2022; Wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 2015-2026