OGORZAŁEK, Maciej

Członek korespondent od 2016 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Maciej OGORZAŁEK

ur. 24 lutego 1955 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)