OKARMA, Henryk

Członek korespondent od 2013 roku

Henryk OKARMA

ur. 12 listopada 1959 roku
Profesor, Instytut Ochrony Przyrody PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)