OKUDA, Kiyoshi

Członek zagraniczny PAN od 2017, Japonia

ur. 1952
specjalność naukowa: nauki weterynaryjne i biotechnologia rozrodu