OLBRYCHT, Jan

Członek rzeczywisty PAN od 1958 roku

(1886-1968)

Specjalność naukowa:
medycyna sadowa