OLEKSYN, Jacek

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Jacek OLEKSYN

ur. 26 kwietnia 1953 roku
Profesor, Instytut Dendrologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)