OLESZEK, Wiesław

Członek korespondent od 2010 roku

Wiesław OLESZEK

ur. 27 lutego 1948 roku
Profesor, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: rolnictwo i ogrodnictwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)