OLSZEWSKI, Henryk

Członek korespondent PAN od 1998 roku, członek rzeczywisty PAN od 2007 roku

(1932-2021)

Specjalność naukowa:
nauki prawne, historia ustroju i prawa, doktryn politycznych i prawnych, historia współczesna Niemiec