OPOLSKI, Grzegorz

Członek korespondent od 2013 roku

Grzegorz OPOLSKI

ur. 3 sierpnia 1950 roku
Profesor, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN w kadencji 2015-2020