ORŁOWSKI, Hubert

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Hubert ORŁOWSKI

ur. 22 maja 1937 roku
Profesor, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: literaturoznawstwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)