OSAJDA, Konrad

Członek korespondent od 2022 roku

Konrad OSAJDA

ur. 19 maja 1980 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki prawne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
https://wpia.uw.edu.pl/pl/pracownicy/konrad-piotr-osajda
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2023-2026; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w latach 2023-2026; Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w latach 2019-2022