OSTACHOWICZ, Wiesław

Członek korespondent od 2016 roku

Wiesław OSTACHOWICZ

ur. 12 lutego 1947 roku
Profesor, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)