OSTROWSKA, Mirosława

Członek korespondent od 2020 roku

Mirosława OSTROWSKA

Pobierz zdjęcie w dużej rozdzielczości

ur. 26 czerwca 1960 roku
Profesor, Instytut Oceanologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w latach 2023-2026; członek Prezydium PAN w latach 2023-2026