OSTROWSKI, Włodzimierz

Członek korespondent PAN od 1973 roku, członek rzeczywisty PAN od 1981 roku

(1925-2019)

Specjalność naukowa:
biochemia; struktura i funkcja białek i enzymów

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes PAN w latach 1996-2002; członek Prezydium PAN w latach 1975-1995 i 2003-2006; Przewodniczacy Oddziału PAN w Krakowie w latach 1996-1998; Prezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 1999-2002; Zastępca Przewodniczacego Oddziału PAN w Krakowie w latach 1984-1989; Sekretarz Oddziału PAN w Krakowie w latach 1981-1983 i 1990-1995