OTLEWSKI, Jacek

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Jacek OTLEWSKI

ur. 11 września 1956 roku
Profesor, Uniwersytet Wrocławski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)