PACHUCKI, Krzysztof

Członek korespondent od 2020 roku

Krzysztof PACHUCKI

ur. 6 kwietnia 1963 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)