PALLADIN, Aleksandr V.

Członek zagraniczny PAN od 1954 roku, ZSRR

(1885-1972)

Specjalność naukowa:
biochemia