PAMPUCH, Roman

Członek korespondent PAN od 1983 roku, członek rzeczywisty PAN od 1994 roku

(1927-2017)

Specjalność naukowa:
nauka o materiałach i inżynieria materiałowa, materiały nieorganiczne i niemetaliczne

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes Prezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 2003-2006